Wykaz gatunków chwastów odpornych na herbicydy w Polsce

Nazwa polska Nazwa łacińska Substancja czynna Grupa HRAC

Konyza kanadyjska

Conyza canadensis

simazyna*

imazapyr*

glifosat*

C1

B

G

Tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris

simazyna*

C1

Komosa biała

Chenopodium album

atrazyna*, metamitron

C1

Szarłat szorstki

Amaranthus retroflexus

atrazyna*, metamitron C1

Chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli

atrazyna*

C1

Wierzbownica gruczołowata

Epilobium ciliatum

atrazyna*

C1

Psianka czarna

Solanum nigrum

atrazyna*

C1

Palusznik krwawy

Digitaria sanguinalis

atrazyna* C1
Miotła zbożowa Apera spica-venti chlorsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, propoksykarbazon sodowy, sulfosulfuron B
fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden A
izoproturon* C2
Wyczyniec polny Alopecurus myosuroides jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylu B
fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden A
Chaber bławatek Centaurea cyanus chlorsulfuron, imazapyr*, sulfometuron metylu*, tribenuron metylu B
dikamba O
Owies głuchy Avena fatua fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden A
jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylu, propoksykarbazon sodu, sulfometuron metylu* B

Maruna bezwonna

Tripleurospermum inodorum

tribenuron metylu

B

Mak polny

Papaver rhoeas

tribenuron metylu

B

Rumianek pospolity

Matricaria recutita

tribenuron metylu

B

* substancja czynna wycofana w UE

Źródło: Heap, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Online. Internet. Tuesday, April 28, 2020 . Available www.weedscience.org Copyright © 1993- 2020 WeedScience.org All rights reserved.