Mechanizmy działania herbicydów

Substancje czynne Mechanizm działania grupa HRAC
aktualna/dotychczasowa
chizalofop-P-etylu inhibitory enzymu ACCazy 1/A
fluazyfop-P-butylowy inhibitory enzymu ACCazy 1/A
haloksyfop-R metylu inhibitory enzymu ACCazy 1/A
kletodym inhibitory enzymu ACCazy 1/A
klodinafop inhibitory enzymu ACCazy 1/A
pinoksaden inhibitory enzymu ACCazy 1/A
cykloksydym inhibitory enzymu ACCazy 1/A
chizalofop-P tefurylu inhibitory enzymu ACCazy 1/A
fenoksaprop-P etylu inhibitory enzymu ACCazy 1/A
nikosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
penoksulam inhibitory enzymu ALS 2/B
piroksysulam inhibitory enzymu ALS 2/B
propachizafop inhibitory enzymu ALS 2/B
propoksykarbazon sodu inhibitory enzymu ALS 2/B
prosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
rimsulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
sulfosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
tienkarbazon metylu inhibitory enzymu ALS 2/B
tifensulfuron metylu inhibitory enzymu ALS 2/B
triflusulfuron metylu inhibitory enzymu ALS 2/B
tritosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
florasulam inhibitory enzymu ALS 2/B
amidosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
chlorosulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
flazasulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
foramsulfuron inhibitory enzymu ALS 2/B
imazamoks inhibitory enzymu ALS 2/B
jodosulfuron metylosodowy inhibitory enzymu ALS 2/B
metsulfuron metylu inhibitory enzymu ALS 2/B
mezosulfuron metylowy inhibitory enzymu ALS 2/B
tribenuron metylu inhibitory enzymu ALS 2/B
desmedifam inhibitory fotosystemu II 5/C1
fenmedifam inhibitory fotosystemu II 5/C1
lenacyl inhibitory fotosystemu II 5/C1
metamitron inhibitory fotosystemu II 5/C1
metrybuzyna inhibitory fotosystemu II 5/C1
terbutylazyna inhibitory fotosystemu II 5/C1
chlorydazon inhibitory fotosystemu II 5/C1
chlorotoluron inhibitory fotosystemu II 5/C2
metobromuron inhibitory fotosystemu II 5/C2
pirydat inhibitory fotosystemu II 6/C3
bentazon inhibitory fotosystemu II 6/C3
bromoksynil inhibitory fotosystemu II 6/C3
jon dikwatu inhibitory fotosystemu I 22/D
dikwat inhibitory fotosystemu I 22/D
karfentrazon etylu inhibitory enzymu PPO 14/E
oksyfluorofen inhibitory enzymu PPO 14/E
pyraflufen etylowy inhibitory enzymu PPO 14/E
bifenoks inhibitory enzymu PPO 14/E
diflufenikan inhibitory enzymu PPO 12/F1
flurochloridon inhibitory enzymu PPO 12/F1
pikolinafen inhibitory enzymu PPO 12/F1
beflubutamid inhibitory enzymu PPO 12/F1
sulkotrion inhibitory enzymu PPO 27/F2
izoksaflutol inhibitory enzymu PPO 27/F2
tembotrion inhibitory enzymu PPO 27/F2
mezotrion inhibitory enzymu PPO 27/F2
aklonifen inhibitory enzymu PPO 15/F3
chlomazon inhibitory enzymu PPO 13/F4
glifosat inhibitory enzymu syntezy EPSP 9/G
glufosynat amonu inhibitory syntezy glutaminowej 10/H
benfluralina inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli 3/K1
propyzamid inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli 3/K1
pendimetalina inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli 3/K1
chloroprofam inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli 23/K2
flufenacet inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
metazachlor inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
metolachlor-S inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
napropamid inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
petoksamid inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
Dimetenamid-P inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
dimetamid-P inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
dimetachlor inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach 15/K3
etofumesat inhibitory syntezy lipidów (w inny sposób niż grupa A) 15/N
prosulfokarb inhibitory syntezy lipidów (w inny sposób niż grupa A) 15/N
chlopyralid syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
dikamba syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
fluroksypyr syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
fluroksypyr-meptyl syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
halauksyfen metylu-Arylex syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
MCPA syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
MCPB w postaci soli sodowej syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
mekoprop-P syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
mekoprop-P w postaci soli potasowej syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
pikloram syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
trichlopyr syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
2,4-D syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
chinomerak syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
aminopyralid syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu 4/O
kwas pelargonowy nieznany mechanizm działania 0/Z
chinochlamina nieznany mechanizm działania 0/Z
kwas nonanowy nieznany mechanizm działania 0/Z