Mechanizmy działania herbicydów

Substancje czynne Mechanizm działania grupa HRAC
chizalofop-P-etylowy inhibitory enzymu ACCazy A
chizalofop-P-tefurylowy inhibitory enzymu ACCazy A
cykloksydym inhibitory enzymu ACCazy A
fenoksaprop-P-etylowy inhibitory enzymu ACCazy A
fluazyfop-P-butylowy inhibitory enzymu ACCazy A
kletodym inhibitory enzymu ACCazy A
pinoksaden inhibitory enzymu ACCazy A
propachizafop inhibitory enzymu ACCazy A
amidosulfuron inhibitory enzymu ALS B
chlorosulfuron inhibitory enzymu ALS B
flazasulfuron inhibitory enzymu ALS B
florasulam inhibitory enzymu ALS B
imazamoks inhibitory enzymu ALS B
jodosulfuron metylosodowy inhibitory enzymu ALS B
metsulfuron metylowy inhibitory enzymu ALS B
mezosulfuron metylowy inhibitory enzymu ALS B
nikosulfuron inhibitory enzymu ALS B
piroksysulam inhibitory enzymu ALS B
propoksykarbazon sodowy inhibitory enzymu ALS B
rimsulfuron inhibitory enzymu ALS B
sulfosulfuron inhibitory enzymu ALS B
tienkarbazon metylowy inhibitory enzymu ALS B
tifensulfuron metylowy inhibitory enzymu ALS B
tribenuron metylowy inhibitory enzymu ALS B
tritosulfuron inhibitory enzymu ALS B
chlorydazon inhibitory fotosystemu II C1
desmedifam inhibitory fotosystemu II C1
fendemifam inhibitory fotosystemu II C1
lenacyl inhibitory fotosystemu II C1
metamitron inhibitory fotosystemu II C1
metrybuzyna inhibitory fotosystemu II C1
terbulyloazyna inhibitory fotosystemu II C1
chlorotoluron inhibitory fotosystemu II C2
bentazon inhibitory fotosystemu II C3
bromoksynil oktanowy inhibitory fotosystemu II C3
piridat inhibitory fotosystemu II C3
dikwat inhibitory fotosystemu I D
bifenoks inhibitory enzymu PPO E
karfentrazon etylowy inhibitory enzymu PPO E
oksyfluorofen inhibitory enzymu PPO E
beflubutamid inhibitory enzymu PPO F1
diflufenikan inhibitory enzymu PPO F1
flurochloridon inhibitory enzymu PPO F1
izoksafluton inhibitory enzymu PPO F2
mezotrion inhibitory enzymu PPO F2
sulkotrion inhibitory enzymu PPO F2
tembotrion inhibitory enzymu PPO F2
chlomazon inhibitory enzymu PPO F3
glifosat inhibitory enzymu syntezy EPSP G
glufosynat inhibitory syntezy glutaminowej H
pendimetalina inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli K1
propyzamid inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli K1
chloroprofam inhibitory tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli K2
dimetachlor inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
dimetenamid-P inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
flufenacet inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
metazachlor inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
metolachlor-S inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
napropamid inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
petoksamid inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach K3
etofumesat inhibitory syntezy lipidów (w inny sposób niż grupa A) N
prosulfokarb inhibitory syntezy lipidów (w inny sposób niż grupa A) N
2,4-D syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
aminopyralid syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
chinomerak syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
chlopyralid syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
dikamba syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
fluroksypyr syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
halauksyfen metylu - Arylex syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
MCPA syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
MCPB syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
mekoprop syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
pikloram syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
trichlopyr syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu O
chinochlamina nieznany mechanizm działania Z
siarczan żelaza nieznany mechanizm działania Z