JAK ROZPOZNAĆ ODPORNOŚĆ CHWASTÓW NA HERBICYDY

Pierwszym sygnałem, który może świadczyć o pojawieniu się na polu biotypów chwastów odpornych na herbicydu jest niezadowalająca skuteczność wykonanego zabiegu herbicydowego. Jednakże wiele innych czynników może być powodem słabego działania herbicydów, a zwłaszcza:

 • nieodpowiednia dawka,
 • nieodpowiedni termin wykonania zabiegu,
 • niska wilgotność gleby (zwłaszcza przy zabiegach doglebowych),
 • warunki klimatyczne (temperatura, obfite opady deszczu krótko po zabiegu),
 • czynniki związane z rozwojem chwastów (wielkość chwastów, duże nasilenie zachwaszczenia, ponowne wschody).

Ponieważ wiele czynników może wpływać na niezadowalającą skuteczność działania herbicydów, trudno określić wyłącznie na podstawie bieżących obserwacji polowych, że mamy do czynienia ze zjawiskiem odporności danego gatunku chwastu na herbicydy. Konieczne jest zebranie dodatkowych informacji, a w szczególności:

 • jaka jest skuteczność działania herbicydu na inne gatunki wrażliwe (jeżeli są one w wysokim stopniu zwalczane, to pojawienie się odporności analizowanego gatunku jest bardzo prawdopodobne),
 • czy po zastosowaniu herbicydu na polu pozostały pojedyncze, nie zniszczone egzemplarze chwastu, nie biorąc pod uwagę tak zwanych „mijaków” (jeżeli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się biotypu odpornego na herbicydy),
 • czy w przeszłości herbicyd skutecznie zwalczał  dany gatunek chwastu lub stwierdzano z roku na rok coraz gorsza skuteczność działania tego herbicydu (jeżeli tak, to istnieje prawdopodobieństwo odporności),
 • czy  na danym polu corocznie stosowany jest taki sam herbicyd lub inny herbicyd, ale o takim samym mechanizmie działania (jeżeli tak, to istnieje duże ryzyko selekcji biotypów odpornych).

Wiarygodną opinię odnośnie istnienia zjawiska odporności danego biotypu chwastu na herbicydy
można sformułować wyłącznie po wykonaniu odpowiednich testów biologicznych.

Chcąc uzyskać potwierdzenie odporności na herbicydy należy zebrać próbkę dojrzałych nasion chwastów i przesłać do jednej z niżej wymienionych placówek naukowych w celu wykonania odpowiednich badań (formularz opisu próbki nasion pobierz tutaj):

 1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin 60-3018 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Agronomii 60-632 Poznań, ul. Dojazd 11
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Oddział we Wrocławiu Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 61
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Agroekologii i  Produkcji Roślinnej 50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A
 5. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Rolnictwa i Biotechnologii 85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6/8
 6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 7. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 31-120 Kraków, Aleja Mickiewicza 21
 8. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166