Dobór herbicydów

System zaproponuje herbicydy, których zastosowanie zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych na herbicydy (jeżeli już wystąpiły) lub zmniejszy ryzyko pojawienia się biotypów odpornych na Twoim polu.

Co planujesz wysiać w nadchodzącym sezonie?

Z jakimi chwastami masz problem?
(wybierz każdorazowo jeden gatunek)

Wybrane chwasty

Jakie herbicydy stosowałeś/łaś w poprzednich latach?

w poprzednim roku

lub

2 lata temu

lub

Wyszukaj