Szacowanie ryzyka

Korzystając z systemu szacowania ryzyka uodparniana się chwastów na herbicydy dowiesz się:

  • czy praktykowana przez Ciebie technologia uprawy roślin sprzyja selekcji biotypów odpornych na herbicydy,
  • jakie jest ryzyko pojawienia się na Twoich polach chwastów odpornych na herbicydy.

OSZACUJ RYZYKO