Atlas Chwastów - szczawik rożkowaty

OXACO

Oxalis corniculata

creeping wood sorrel