Atlas Chwastów - farbownik polny (krzywoszyj polny)

LYCAR

Anchusa arvensis

common bugloss